“ฮ่อมดอย” แป๋ว่าอะหยังฮู้ก่อ ?

คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหม่นิวส์ วันนี้เสนอคำว่า “ฮ่อมดอย”

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ฮ่อมดอย” เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษากลาง แปลว่า แอ่งที่ราบ หรือ ที่ระหว่างภูเขา

ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะเป็น “ฮ่อมดอย” คือ พื้นที่เทือกเขาและหุบเขาด้านตะวันตกของภูมิภาค ครอบคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ่างส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยเทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งแทรกสลับด้วยหุบเขาและแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา ที่สำคัญได้แก่ แอ่งแม่แจ่ม, แอ่งปาย, แอ่งแม่ฮ่องสอน และแอ่งแม่สะเรียงเขตภูมิลักษณ์นี้มีโครงสร้างธรณีของหินแกรนิตเป็นหินฐาน ซึ่งถูกปิดทับด้านบนด้วยหินตะกอน และหินแปรต่างๆ เช่น หินทราย, หินปูนเนื้อต่างๆ, หินกรวดมน, หินดินดาน, หินเชิร์ต 

นอกจากนี้ยังมีหินแปรชนิดหินไนส์และหินชีสต์ปิดประกบ แทรกสลับอยู่เป็นตอนๆ ขณะที่ตามหุบเขาและแอ่งที่ราบระหว่างภูเขาสะสมด้วยตะกอนน้ำพายุควอเทอร์นารีที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมในแอ่งที่ราบ  ดังนั้นจึงพบแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ในแอ่งที่ราบต่างๆ เช่น แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่งแม่สะเรียง เป็นต้น

มาอนุรักษ์กำเมืองบ้านเฮา..คำเมืองเพิ่มเติม

ข้อมูล : สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น