เมืองรถม้าลงนามรับ ซื้อข้าวนาแปลงใหญ่

จังหวัดลำปางทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างโรงสี / สกหรณ์กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าของโรงสี เกษตรกรนาแปลงใหญ่ จาก 6 อำเภอ ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการรับซื้อข้านาแปลงใหญ่ ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560 / 61 ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดภายในประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบฟลักในการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่

โดยโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดลำปาง มี จำนวน 7 แปลงใหญ่ ใน 7 อำเภอ พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 7,959.50 ไร่ ประมาณการผลิต 4,465.29 ตัน

ผู้ประกอบการโรงสี / สหกรณ์การเกษตร จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงสี 5 แห่ง สหกรณ์การเกษตร 5 แห่ง ยินดีรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตามชั้น / คุณภาพของข้าวเปลือกแต่ละชนิด ในราคาสูงกว่าราคาตลาดปกติไม่น้อย กว่าตันละ 200 บาท
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 6 แปลง บันทึกข้อตกลง 10 ฉบับ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.แม่ทะ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.แม่เมาะ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.ห้างฉัตร กับ สหรกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล , โรงสีข้าวรุ่งพงษ์พัฒน์ และโรงสีข้าวแสงรุ่งทิพย์ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.เถิน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดด่านจรูญพืชไร่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.แม่พริก กับ สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด และ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.เกาะคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวโชคพนะการกิจเจริญ และสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!