ความคืบหน้าการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗, ผบ.กกล.รส.จว.ลพ. และคณะฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า ในงานก่อสร้างพระเมรุ มาศจำลอง ประจำ จ.ลำพูน สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบจ.ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยมีความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ ดังนี้
๑. งานฐานรากพร้อมขอบคันหิน คสล. , ปูบล็อกตกแต่งงานพื้นผิวทรายล่าง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. งานติดตั้งโครงเหล็ก แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓. งานกรุหลังคาบุษบกด้วยสังกะสี และไม้อัดกันน้ำ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้ยแล้ว
๔. งานติดตั้งกระจังเรซิ่น ความก้าวหน้าฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
๕. งานติดตั้งเชิงชายสะพานหนูเรซิ่น ความก้าวหน้าฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๖. งานจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์
๗. งานจัดทำบัวรอบฐานสำเร็จรูป ความก้าวหน้าฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
สรุปผลงานฯ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๕

ร่วมแสดงความคิดเห็น