สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีคว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้

เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับรางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น