ชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ ที่พระองค์ทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ จนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง โดยทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ และที่สำคัญพระองค์ได้ทรงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยกลุ่มอื่นๆ และถูกยอมรับในสังคมไทย ทำให้ชาวกระเหรี่ยงสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างสงบสุข

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเป่าปี่เขาควาย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มกิจกรรมทั้งหมด จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที การสวดภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การขับลำนำถวายความอาลัย การขับร้องบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การยกย่องสรรเสริญ และการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยศิลปินชาวกะเหรี่ยง ซึ่งใช้เครื่องดนตรี “เต หน่า กู” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำกุล่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นหลักในการบรรเลงบทเพลง นิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และเป็นโอกาสที่พี่น้องชาวกระเหรี่ยงได้แสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

ร่วมแสดงความคิดเห็น