อบต.พะวอ จ.ตาก ปลูกดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ ทาง ผกก.สภ.พบพระ อบรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

อบต.พะวอ จ.ตาก ปลูกดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่วน ผกก.สภ.พบพระ เปิดการอบรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 ที่บริเวณสวนที่สาธารณะ อบต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก นายสิทธิพร มั่นปาน นายก อบต.นำ จนท.อบต. และประชาชน ปลูกต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ สวยงาม โดยใช้ต้นดาวเรือง จำนวน 2,500 ต้น

นายสิทธิพร กล่าวว่า ในการปลูกดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ ที่บริเวณสวนสาธารณะ อบต.พะวอ ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ ให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงเดือน ต.ค.60 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเดียวกันที่หอประชุม ที่ว่าการ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.พบพระ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.พบพระ เพื่อให้ความรู้

  1. เสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปรองดองและสมานฉันท์ ตลอดจนการละลายพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรม
  2. การสังเกตและจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคลและยานพาหนะ
  3. การแจ้งเหตุการติดต่อสื่อสารและการใช้อุปกรณ์สื่อสาร
  4. การใช้สัญญาณมือและการอำนวยความสะดวกการจราจร
  5. การเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  6. การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โดยมี พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระ และ จนท.ตำรวจ ให้ความรู้เรื่องรักษาความปลอดภัยในการอบรมครั้งนี้ โดยมีจิตอาสาฯ จำนวน 300 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว มีวิทยกรมาให้ความรู้ ร.ต.อ.ธวัชชัย เกษร รอง สวป.สภ.พบพระ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าจราจร และ จนท.ตำรวจในสังกัด ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย นายอำนาจ ใจแสน ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ซึ่งทาง อ.พบพระ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนรถบพิตร ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น