เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนพสกนิกรร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ โดย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุระหว่าง 17-60 ปี ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “บริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และเป็นการลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5341 8389 ต่อ 117

ร่วมแสดงความคิดเห็น