เตรียมยี่เป็งยิ่งใหญ่ ที่หนองบัวดอยสะเก็ด

อีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้เห็นภาพสวยงาม
แบบนี้แน่ กับงานยี่เป็งที่หนองบัวพระเจ้าหลวง หน้าเทศบาลตำบาลเชิงดอย ที่นายกเฉลิม สารแปง
กำลังเร่งสร้างพญานาคราช เพื่อให้ทันจัดงานมหกรรมโคมล้านนาบูชาผางประทีป ปีนี้งดประกวดเทพี งด
วงดนตรี แต่จะเน้นไปในทางการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางเหนือเอาไว้ โดยจะมีการแสดงของกลุ่ม
แม่บ้าน นักเรียน ในช่วงกลางคืนก็จะมีการจุดประทีป
ปล่อยโคมลอยในคืนที่ 3 พ.ย.60 อย่างยิ่งใหญ่ และพิธี
บวงสรวงจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย.60 ใครว่าง
จะมาร่วมก็เชิญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น