3 องค์กรใหญ่ร่วมมือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Internship -Training on the Taxonomy of High Elevation Vascular Plants แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 40 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก The Japan–ASEAN Integration Fund (JAIF) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะงานด้านอนุกรมวิธานพืชที่มีท่อลำเลียงในที่สูงของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งกระบวนการและการจัดการตัวอย่างพืช

ร่วมแสดงความคิดเห็น