มอบเสื้อประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

ผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเสื้อสัญลักษณ์ 50 ปี มช.ให้กับ อ.วารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มช.ในปี 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. วันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น