นักเรียนจาก โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับรางวัล จากการแข่งขัน “วันกตัญญู 120 ปี หลวงปู่หล้าตาทิพย์”

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเมตตาศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ในงาน “วันกตัญญู 120 ปี หลวงปู่หล้าตาทิพย์” พระครูจันทรสมานคุณ (ครูบาหล้า จนฺโท) โดยตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลได้เแก่ รางวัลชนะเลิศ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การสวดทำนองสรภัญญะ รองชนะเลิศอันดับ 2 การอาราธนาศีลและคำกรวดน้ำแบบพื้นเมือง รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะ, การร้องเพลงและแดนเซอร์ประกอบเพลง จัดขึ้น ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น