ลำพูนทำพิธีปลงผมให้แก่ผู้ร่วมอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และญาติร่วมพิธี ปลงผมให้แก่ผู้ร่วมอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น