สั่งคุมเข้มร้านค้าฉวยโอกาส ขึ้นราคาผัก-ผลไม้ช่วงกินเจ

“พาณิชย์” ส่งสายตรวจลงพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด หวังคุมเข้มพ่อค้า-แม้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาผักและผลไม้ ในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมประสานตลาดกลางสินค้าเกษตรช่วยกระจายสินค้าให้ทั่วถึง เผยปีนี้ส่งเสริมให้คนบริโภคผักอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดี และช่วยเกษตรกรผู้ปลูกผัก ขณะที่ พาณิชย์ลำพูน คุมเข้มสินค้า ออกตรวจราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-28 ต.ค.2560 ที่จะถึงนี้ โดยมีแผนที่จะดูแลราคาสินค้าผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำอาหารเจ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ จนทำให้ประชาชนที่กินเจได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ กรมมีแผนที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยในกรุงเทพฯ มีจำนวน 9 สาย ตรวจสอบในพื้นที่ 50 เขต ส่วนในต่างจังหวัดได้มอบหมายให้ค้าภายในจังหวัดทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในการออกตรวจสอบ โดยจะดำเนินการในช่วงก่อนเทศกาลกินเจ วันที่ 17-19 ต.ค.2560 และช่วงเทศกาลกินเจ 20-28 ต.ค.2560 ซึ่งจะมีการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า แนวโน้มราคา และปริมาณสินค้าว่ามีเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่ง

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับแผนการรับมือความต้องการบริโภคผัก ผลไม้ และวัตถุดิบอาหารเจที่สูงขึ้นนั้น กรมได้ประสานความร่วมมือไปยังตลาดกลางสินค้าเกษตรที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมให้เปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในตลาดกลาง และช่วยกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค และยังมีแผนเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตกระจายไปยังตลาดปลายทางต่างๆ ทั้งตลาดกลาง และฟาร์มเอาต์เล็ต เป็นต้น
ด้านนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าผัก ผลไม้ วัตถุดิบอาหารเจ และอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ โดยในปี 2560 นี้ มีระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ

จากการตรวจสอบตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและห้างท้องถิ่น ได้แก่ ห้างแมคโคร บิ๊กซี ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า ตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน(ตลาดหนองดอก) ตลาดลำพูนจตุจักร พบว่า แนวโน้มราคาผักขณะนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสำรองวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจ และปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ และมีแผนการจัดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน
นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 หรือกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร. 053-562267 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการติดตามปัญหา การขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งความต้องการบริโภคผักมีมากขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ร่วมแสดงความคิดเห็น