พาณิชย์เข้ม คุมราคาสินค้า ช่วงเทศกาลกินเจ

พาณิชย์จังหวัดลำพูน คุมเข้มสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ 2560 พร้อมส่งทีมงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ เพื่อสร้างความมั่นใจและรองรับความต้องการของผู้บริโภค ย้ำชัดผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าผัก ผลไม้ วัตถุดิบอาหารเจ และอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ โดยในปี 2560 นี้ มีระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ
พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและห้างท้องถิ่น ได้แก่ ห้างแมคโคร บิ๊กซี ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า ตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน(ตลาดหนองดอก) ตลาดลำพูนจตุจักร พบว่า แนวโน้มราคาผักขณะนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสำรองวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจ และปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ และมีแผนการจัดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน
นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการติดตามปัญหา การขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งความต้องการบริโภคผักมีมากขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นางเฟื่องฟ้า กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น