แล็บประชารัฐมอบของขวัญ คูปองตรวจแล็บฟรีให้SMEs

แล็บประชารัฐ มอบของขวัญส่งท้ายปีกับโครงการคูปองตรวจแล็บฟรี เพื่อช่วยผู้ประกอบการตัวเล็กSMEs ยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ แล็บประชารัฐ มอบของขวัญส่งท้ายปีกับโครงการคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 5,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็ก ให้ได้รับการยกระดับสินค้า ด้วยการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ จากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
ซึ่งแล็บประชารัฐ เป็นแล็บเดียวในประเทศไทย และ1ใน 5 ของเอเชีย ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณสารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ของแล็บกลางสหภาพยุโรป (EURL) สำหรับโครงการดังกล่าว จะเปิดให้บริการในแพ็คเกจรายการตรวจ 4 กลุ่ม ได้แก่ รายการตรวจวัดสารปนเปื้อน รายการตรวจวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐานภาครัฐ รายการตรวจฉลากโภชนาการ และที่ปรึกษาด้านมาตรฐานที่ผลิตอาหาร(GMP)
เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในยุคเศรษฐกิจ 4.0 รองรับการเจริญเติบโต ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วย
ทั้งนี้ แล็บประชารัฐ เปิดให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า, ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร ,สงขลา และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรับคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centrallabthai.com หรือ โทร.098 2490665,098 2496608

ร่วมแสดงความคิดเห็น