พาณิชย์ลำพูนรุกติดตาม จำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้า

พาณิชย์ลำพูน ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และทำเข้าใจประชาชนในพื้นที่ถึงสินค้าที่สามารถซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบติดตามการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเข้าพบผู้ประกอบการร้านเอ้คอสเมติกส์ ร้านฟิล์มโฟกัส ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหล่ายท่า และร้านต่อมินิมาร์ท พบว่าสถานการณ์ทั่วไปผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ราคาจำหน่ายสินค้ายังคงปกติ และพบปัญหาผู้ใช้บัตร 1 ราย นำบัตรมารูดซื้อสินค้าร้านเอ้คอสเมติกส์ อ.บ้านโฮ่ง ซิปบัตรเสีย เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้ติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อเปลี่ยนบัตรใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ทำความเข้าใจกับร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิ์ที่ผู้ใช้บัตรสามารถซื้อสินค้าได้ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา เครื่องมือทางการเกษตร ผัก ผลไม้ทุกอย่าง ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาสูบ

หากประชาชนท่านใดพบการกระทำความผิด เกี่ยวกับซื้อสินค้าผิดประเภท หรือนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสด หรือพบร้านค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-511184 ในวันและเวลาราชการ และสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น