รวมพลคนสันทราย ทำความดีถวายอาลัยมหาราชา”Big Cleaning Day”

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60 นายอดุลย์ ฮวกนิล นอภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”Big Cleaning day”รวมพลคนสันทรายทำความดีถวายอาลัยมหาราชา เป็นกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณสนามกีฬา ทต.สันทรายหลวง และบริเวณสถานที่พระจิตกาธาร จุดพระเพลิงหลวงดอกไม้จันทน์ ณ ด้านหน้า สนง. ทต.สันทรายหลวง

โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจ ตำรวจ จนท.ทต. กว่า 500 คน ร่วมทำความสะอาดในวันนี้ ด้านนายนที ดำรงค์ นายก ทต.สันทรายหลวง กล่าวถึงความพร้อมในส่วนของ อ.สันทราย ว่าด้านสถานที่ถึงวันนี้พร้อมแล้ว ที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงหลวงดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ต.ค.นี้

สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.โดยมีขบวนอัญเชิญจาก ทต.สัน ทรายหลวง ไปยังจุดพระราชพิธีของวันที่ 26 ต.ค. และจะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงหลวง ณ จิตกาธาร ในเวลา 22:00 น. ในส่วนของบริเวณงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ โดย ม.แม่โจ้ อปท.สันทราย ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น