รวมพลังแห่งความจงรักภักดี “Big Cleaning Day” ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ จ.เชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 17 คณะ โดยมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม “พลังแห่งความจงรักภักดี Big Cleaning Day”

โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการ จิตอาสาเฉพาะกิจ ตำรวจ ทหาร

ด้านนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ตนเองพร้อมทั้งสมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมเข้าทำความสะอาด สถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (จุดรวมพลบริเวณเวทีการแสดงศิลปินล้านนา) เป็นการทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อม และทำให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในกลุ่มของ อปท.เขตเมือง.

ร่วมแสดงความคิดเห็น