การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีย์ ร่วมกันมอบเหรียญให้กับผู้ชนะการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น