พระเสด็จสู่ฟ้าแผ่นดินร่ำอาลัย น้อมฯศิรวาทย์บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13
ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาทีสิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย และประชาคมโลกพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดรัชสมัยของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และความมุ่งมั่นพระราชหฤทัย ในพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2559 รวม 70 ปี 4 เดือน 7 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นที่ยอมรับและสดุดีของนานาชาติ พสกนิกรชาวไทยทุกคนล้วนประจักษ์กับสายตาตัวเองแล้วว่า พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายให้กับพสกนิกรในพระองค์อย่างทรงมิรู้เหน็ดเหนื่อย แม้ในยามที่ทรงพระประชวร ก็ยังคงทรงงานและทรงติดตามสถานการณ์ความทุกข์ยากของพสกนิกรในพระองค์อยู่ตลอดเวลา ทรงพระราชทานแนวทาง พระราชดำริให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการโครงการต่างๆ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปดำเนินโครงการจำนวนมาก ที่ทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ก่อเกิดโครงการพระราชดำริในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศกว่า4,447 โครงการ

” ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ ท่ามกลางประชาชน ของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง ” (พระราชนิพนธ์ บางช่วง บางตอน จากเรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันประเสริฐยิ่ง และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์จึงเป็นเสมือน ศูนย์ รวมดวงใจทั้งมวล เมื่อพระองค์สวรรคต แผ่นดินโศกศัลย์ ดุจดั่ง “พ่อแผ่นดิน พ่ออันเป็นที่รักของลูกๆจากไป”

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ ในวันนี้ที่จะมีพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น ในส่วนการร่วมน้อมอาลัย ถวายดอกไม้จันทน์ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางดอกไม้จันทน์ที่วัด หรือ จุดวางดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอ

“พระเสด็จสู่ฟ้า อาลัย ในหลวงในดวงใจ เลิศล้ำ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทั่วหล้า แซ่ซ้อง ทุกคำสอนจดจำ น้อมนำ ตามรอยบาท “

” เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493

ในวันนี้จะมีการถ่ายทอดงานพระราชพิธีผ่าน www.kingrama9.th และ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

…ทีมนโยบาย..รายงาน….

ขอบคุณ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / ข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น