สปสช. การตรวจสอบ “สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ(สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง

ไปติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลของรัฐ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-สำนักงานเขต กทม.(19เขต)

โทรสายด่วน สปสช.1330 หรือสามารถติดต่อด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ระบบอินเตอร์เน็ส ทางเว็บไซต์ สปสช. http//www.nhso.go.th/peoplesearch/

Application “ก้าวใหม่ สปสช. “(สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด )

ข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ติดตามรายการ ” สุขถ้วนหน้ากับหลักประกันสุขภาพ ” ทางคลื่นวิทยุ สวท.เชียงใหม่คลื่น93.25ทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 ถึง 12.00.

ร่วมแสดงความคิดเห็น