เทรนด์ใหม่ สั่งอาหารเจผ่านออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เทศกาลกินเจปี 2560 จะมีเม็ดเงินใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มเจสะพัดกว่า 4,500 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแม้ว่าในปีนี้จำนวนคนที่สนใจกินเจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่จากการเพิ่มจำนวนวันในการกินเจของผู้บริโภค (ส่วนใหญ่ตั้งใจกินทุกมื้อตลอด 9 วัน เทียบกับปีก่อนที่ส่วนใหญ่กินเจเป็นบางมื้อ) รวมถึงการมองหาทางเลือกใหม่ๆ ในการจับจ่ายอาหารและเครื่องดื่มเจ อย่าง Food Online/Delivery เพื่อลดความจำเจในการบริโภค

นอกเหนือจากช่องทางการซื้อเดิมที่คุ้นเคย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกินเจในปีนี้โดยรวมไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว คือมีงบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 300 บาท/คน/วัน ทั้งนี้ จากไลฟ์สไตล์ในการเลือกบริโภคอาหารของคน โดยเฉพาะกรุงเทพฯ น่าจะเอื้อให้ธุรกิจ Food Online/Delivery มีโอกาสสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น หากทำการตลาดโดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ในช่วงกินเจปีนี้ ซึ่งแม้จะไม่ใช่ช่องทางหลักที่ดึงเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเจ

แต่จากความน่าสนใจในแง่ของมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและบริการจัดส่งถึงที่ ที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค คือจุดขายสำคัญที่ผู้ประกอบการ Food Online/Delivery จะดึงเข้ามาใช้และคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคเจรุ่นใหม่ ให้หันมาตัดสินใจซื้อจากช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพหน้าที่การงานที่เร่งรีบ เวลาจำกัด อาทิ พนักงานออฟฟิศ ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ แพทย์/พยาบาล เป็นต้น

โดยกลยุทธ์ความคุ้มค่าด้านราคา(อาทิ โปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1 หรือสะสมแต้มแลกรับสิทธิประโยชน์หรือของแถม) และการสร้างความเชื่อมั่น (อาทิ การใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ การนำเสนอเมนูอาหารแปลกใหม่ การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารเจหรือการันตีความอร่อย/ รีวิวผ่านโซเชียลมีเดีย) คือเงื่อนไขสำคัญของธุรกิจ Food Online/Delivery ที่จะสามารถช่วงชิงกำลังซื้อผู้บริโภคได้ ภายใต้การแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารที่รุนแรงมากขึ้น
อนึ่ง อาหารเจเป็นหนึ่งในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่การบริโภคไม่ได้จำกัดอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ดังนั้น โอกาสทำตลาดยังมีตลอดทั้งปี แต่การทำตลาดในระยะยาวให้ประสบผลสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ การทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าที่จะจ่ายมากที่สุด และเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเจอย่างแท้จริงว่ามีความต้องการแบบไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนผลิตและจัดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้ตรงความต้องการมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น