เชียงใหม่เพื่อพ่อ…

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม “พลังแห่งความจงรักภักดี” Big Cleaning Day ในสถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น