ข้อตกลง…

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ต.ปงแสนทอง อ. เมือง
ลำปาง จ.ลำปาง ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น