ครอบครัวตระการศิริมอบเตียงนอนไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย ที่นอนลมพร้อมโต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ครอบครัวตระการศิริมอบเตียงนอนไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยและที่นอนลมพร้อมโต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วยสำหรับทานอาหารให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่นิลประภา ตระการศิริโดยมี รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ ณหมู่บ้านอมรนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น