คณะกรรมการจัดงานห้องโหร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560

คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 มอบเงินบริจาคจำนวน 169,300.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น