ถกถ่ายโอน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฉลุย ตั้งคณะทำงานร่วมวางกรอบทำงาน รมต.ยันเบื้องต้นทุกอย่างที่ไนท์ฯ ยังเหมือนเดิม

วันที่ 9 พ.ย.60 ที่อาคารวารีกุณชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ (ทส.) เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงมติ ครม. โดย ผอ.องค์การสวนสัตว์ ชี้แจงผลการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การเตรียมความพร้อมอยู่ภายใต้การกำกับขององค์การสวนสัตว์ และปัญหาอุปสรรคในช่วงการเปลี่ยนผ่าน รายงานโดย ผอ. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงการหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะไปอยู่ในการกำกับขององค์การสวนสัตว์ฯ

ก่อนการประชุม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า เรื่องที่จะประชุมหารือกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องลับแต่ประการใด ด้วยเหตุว่า ครม.ได้มีมติมาแล้ว เหตุจากที่รัฐบาลต้องการทบทวนการทำงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในอนาคต ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงพัฒนา

ในการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะโอนย้ายไปอยู่ในกำกับขององค์การสวนสัตว์ ด้วยคณะกรรมการเห็นว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็มีลักษณะเป็นสวนสัตว์ แต่เป็นสวนสัตว์กลางคืนกับองค์การสวนสัตว์ ซึ่งมีสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกทั้ง 7 แห่ง น่าที่จะรวมเข้าด้วยกัน ด้วยเป็นองค์กรที่มีรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสัตว์

“เบื้องต้นโครงการสร้างของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังจะคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่พนักงานที่มีอยู่ทั้งหมดยังคงอยู่เช่นเดิม ทั้งการทำงานและรายได้ที่ได้รับ พยายามจะพัฒนาในแบบเดิมที่เป็นอยู่เช่นนี้ก่อน แต่จะมีการหารือว่าจะเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างไร เพราะองค์การสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยข้อเท็จจริงในเนื้องานแล้วก็น่าจะเป็นองค์การมหาชน พอเป็นรัฐวิสาหกิจตัวชี้วัดก็จะเป็นเรื่องกำไร แต่เนื้องานของสวนสัตว์เป็นงานบริการสังคม ในอดีตไม่มีรูปแบบองค์การมหาชนจึงไม่มีการจัดตั้ง ตรงนี้องค์การสวนสัตว์กำลังศึกษาตัวเองอยู่เช่นกัน ประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านต้องไม่กระทบพนักงาน ต้องไม่กระทบการบริหาร มีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านที่พอดี” พล.อ.สุรศักดิ์ฯ กล่าว

“สำหรับชุมชนรายรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้แต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดส่งอาหารสัตว์ ก็คงต้องทำไปเช่นเดิม เพราะผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขณะนี้ยังเป็นชุดเดิม เพียงแต่บอร์ดบริหารเปลี่ยน โดยนำบอร์ดบริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์ขององค์การสวนสัตว์มากำกับ แต่เดิมใช้พื้นที่กำกับก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์มาเป็นคนกำกับ” รมว.ทส. กล่าว

หลังเสร็จสิ้นการประชุม รมว.ทส. กล่าวอีกครั้งว่า การประชุมวันนี้ได้ข้อสรุปมาระดับหนึ่ง การจะปรับโอนย้ายให้เอาวัตถุประสงค์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นตัวตั้ง ในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การสวนสัตว์และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หากเปรียบแล้วเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็เหมือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ที่จะเปลี่ยนเอาโค้ชที่ชำนาญมากว่ามาดูแล เดิมใช้บอร์ดของพิงคนครซึ่งไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับสัตว์ เปลี่ยนเป็นบอร์ดขององค์การสวนสัตว์ ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสวนสัตว์มากำกับดูแล

“รูปแบบองค์กรยังจะคงเป็นเช่นเดิมไปก่อน เบื้องต้นได้ข้อสรุปให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกของพนักงานทั้ง 3 ระดับ ทั้งประชาชนที่ทำงานอยู่กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พนักงานลูกจ้าง รวมถึงระดับผู้บริหาร ต้องไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน ส่วนผู้บริหารหรือซีอีโอของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ยังไม่มีก็ให้คณะทำงานพูดคุยกันเพื่อให้ได้ผู้บริหาร รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กร” พล.อ.สุรศักดิ์ฯ กล่าว

รมว.ทส. กล่าวอีกว่า การบริหารยังจะเป็นไปในรูปแบบเดิม ประเด็นสำคัญคือ การเป็นสวนสัตว์นั้นจะต้องมีเครือข่ายในการบริหารจัดการสัตว์ที่นำมาเลี้ยงนำมาจัดแสดง เวลาสัตว์เกินจากที่แห่งหนึ่งต้องมีแหล่งรองรับในการที่จะปรับย้ายไปอีกแห่ง ยิ่งการผสมพันธุ์สัตว์การจะใช้สายพันธุ์ที่ชิดกันจะมีปัญหากับสัตว์ที่เกิด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็จะได้คนที่ชำนาญเรื่องสัตว์มากำกับดูแล และมีเครือข่ายสวนสัตว์เข้ามาเติมในส่วนนี้

“สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมตามมติที่ประชุม จะทำการศึกษากำหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการปรับโอนย้ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปอยู่ในกำกับองค์การสวนสัตว์

ซึ่งจากการประชุมกันในวันนี้แทบจะเรียกได้ว่าเกือบเสร็จสิ้นกระ บวนการแล้ว อะไรจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติด้วยว่า การจัดตั้งของทั้ง 2 องค์กรต่างมีกฎ หมายที่เกี่ยวข้องคนละฉบับ หากจะเปลี่ยนถ่ายต้องอาศัยอำนาจของ ครม.ก็ต้องเสนอ ภายใน 1 ปี นับแต่ที่มีมติ ครม. ให้ถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปอยู่ในกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทัน” พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น