สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ในการนี้ พระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี ให้แก่ นางสาวนภาลัย คำเครือ ผู้นำระบบการทำบัญชีครัวเรือนมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่สาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น