อธิการบดีม.นอร์ท-เชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จในโครงการศึกษาปฏิบัติงาน

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีม.นอร์ท-เชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จในโครงการศึกษาปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรัฐมนตรี ม.นอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น