สนง.จัดหางานฯ นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 โดยมีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฯ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดฯ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง ตำแหน่งงาน 103 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 787 อัตรา มีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ผู้ประกอบการนายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานธุรการ พนักงานช่าง แคชเชียร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานบุคคล และพนักงานคลังสินค้า ในส่วนของเอกสารการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ส่วนผู้ที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25, 26

ร่วมแสดงความคิดเห็น