สนง.จัดหางานเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน โดยรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสได้หางานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง 103 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 787 อัตรา มีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน ช่วยให้นายจ้างให้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ
ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ผู้ประกอบการนายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานธุรการ พนักงานช่าง แคชเชียร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานบุคคล และพนักงานคลังสินค้า ในส่วนของเอกสารการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ส่วนผู้ที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25, 26

ร่วมแสดงความคิดเห็น