นพค.32 รวมพลังชาวบ้านซ่อมฝายแตก! กักเก็บน้ำก่อนภัยแล้งมาเยือน

เมื่อ 15 พ.ย. 60 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนา การเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.32 สนภ.3 นทพ.) จัดทำโครงการประชารัฐ “ร่วมซ่อมฝายเชียงหมั้น” โดย น.อ.กรเอก ศรีสมบุญ ผบ. นพค.32 สนภ.3 นทพ. ได้นำกระสอบทราย จำนวน 1,500 ใบ พร้อมกำลังพล  ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ ทต.ไชยปราการ โรงเรียนบ้านอ่าย รวมไปถึงภาคธุรกิจ ได้แก่ บ้านไม้หอมฮิโนกิ และภาคประชาชน ได้แก่ คณะสงฆ์และราษฎรในพื้นที่ ต.ศรีดงเย็น และ ต.ปงตำ อ.ไชยปรา การ จ.เชียงใหม่

ดำเนินการซ่อมฝายเชียงหมั้น ที่พังจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันตาลัสในห้วงที่ผ่านมา ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พ้นทุกข์จากภัยธรรมชาติ ตามนโยบายที่ว่า “ทหารพัฒนายุคใหม่ พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย” และยังได้จัดชุดกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.32 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยประชาชนสามารถประสานการปฏิบัติการขอความข่วยเหลือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 455 244

ร่วมแสดงความคิดเห็น