ฟินครั้งสุดท้ายก่อนเข้าฤดูหนาวของบรรยากาศนาขั้นบันไดที่บ้านป่าบงเปียง

ภาพผู้หญิงนุ่งซิ่นตีจก เกล้ามวยสูงเสียบดอกไม้เพื่อบูชาหัว  ภาพผู้ชายมีลายสักพร้อยตั้งแต่สะโพกจรดหัวเข่าสูบบุหรี่ขี้โย ภาพผู้คนร่วมลงแรงทำนาปลูกข้าวอุดมสมบูรณ์ ภาพเขียนที่ปรากฏให้เห็นบนจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ ภาพเหล่านี้ยังคงมีชีวิตให้เราได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองในอ้อมกอดแห่งขุนเขา วิถีผู้คนวัฒนธรรม และหัตถกรรมผ้าทอตีนจก ที่ถูกเรียกขานว่า “แม่แจ่ม”

พื้นที่อันกว้างใหญ่ประกอบด้วยผืนป่า และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนประมาณร้อยละ 70 เป็นที่ราบเชิงเขาร้อยละ 20 และอีกเพียงร้อยละ 10 เป็นที่ราบลุ่มในโอบล้อมของขุนเขาถนนธงชัย กลายเป็นที่ตั้ง “อำเภอแม่แจ่ม” ที่อยู่อาศัยของชุมชนไทยยวนกลุ่มใหญ่ที่สุดของดินแดนล้านนา ที่ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้เป็นอย่างดี

เริ่มต้นชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง “วัดปาแดด” ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผ่า  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นงานศิลปกรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปกรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ามาก  ซึ่งมีทั้งหมด  5 ภาพ  ฝีมือการเขียนจัดอยู่ในช่างสายเงี้ยวหรือไทยใหญ่ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ที่ค่อนข้างสมบูรณ์วาดโดยช่างแต้มชาวไทยใหญ่ เป็นเรื่องพุทธประวัติ  และชาดก ภาพเขียนต่างๆยังสอดแทรกมุมมองเรื่องราวต่างๆให้เห็นเรื่องราวเมื่อในอดีต  วิหารหลังนี้ได้สร้างขึ้น พร้อมกับการสร้างวัด  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400

วัดพุทธเอ้น ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปี มาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ“โบสถ์น้ำ” ลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบ ด้วยกำแพงศิลาแลงบริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า“อุทกสีมา” มีความหมาย เหมือนกับ“ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก โบสถ์น้ำนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคติการบวช ในโบสถ์ กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มี ความบริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการ บวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว  ที่บริเวณด้านหลังโบสถ์น้ำมี วิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ช่างสกุลไทย ใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพเดียวเหนือประตูทางเข้าด้านหลัง

จากวัดพุทธเอ้น มาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึง วัดกองกาน  ตั้งอยู่ในตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อในอดีตผู้คนที่เดินทางจะหาบข้าวของเครื่องใช้มากับไม้คาน ก่อนที่จะทิ้งไว้ที่วัดเป็นกอง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดกองคาน” หรือ “วัดก่องคัน” ตามสำเนียงคนเมืองภายหลังต่อมาเรียก “วัดกองกาน” มาจนทุกวันนี้

เป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมี ”พระเจ้าตนหลวง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 10 ศอก 9 นิ้ว พระเจ้าตนหลวงนี้ เป็นแบบล้านนามีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่แจ่มเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่มมาช้านาน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองชาวแม่แจ่ม  และประชาชนทั่วสารทิศจะมาสรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวงกันเนื่องแน่นที่วัดทุกปี วันนี้เป็นวันศีล(วันพระ)มีคนเฒ่าคนแก่นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมสวดมนต์ธรรมสมาธิในวิหาร  ส่วนทางด้านหลังวัดมีทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยงามอีกแห่งของอำเภอแม่แจ่ม มีถนนเล็กๆตัดลงกลางทุ่งนา และถนนคอนกรีตทางด้านข้างทุ่งนาให้ได้ชมกันอีกจุด

โคม ขัน นาค หงส์  น้ำต้น สะเปา ลวดลายที่ปรากฏบนเชิงซิ่นตีนจกงานหัตถกรรมผ้าทอที่ขึ้นชื่อของแม่แจ่ม “หมู่บ้านทอผ้าตีนจก”  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา  หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง  อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปประมาณ 3 กิโลเมตร ตำบลท่าผา ตำบลผลิตผ้าทอพื้นเมืองที่นิยมอย่างสูง เพราะมีความละเอียดลออ พิถีพิถัน สวยสดงดงามมากเกินกว่าที่บรรยาย

สำหรับอีกสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังในขณะนี้ที่ไม่มีใครรู้จัก…นาขั้นบันไดป่าปงเปียง…การทำนาบนพื้นที่ราดเชิงเขาอันเกิดจากภูมิปัญญาการใช้พื้นที่เป็นขั้นลดหลั่นไล่ระดับเป็นขั้นบันไดที่สวยงาม ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม จะได้ชมทุ่งนาสีเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง  โดยเฉพาะเอกลักษณ์นาขั้นบันไดท่ามกลาง สายหมอกและหากมาในช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่ปลาย ตุลาคม  จนถึงกลางพฤศจิกายน ทุ่งนาจะเปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองอร่าม กระทบแสงสีทองอ่อนๆของ ดวงอาทิตย์แล้ว ยิ่งงดงามยิ่งนัก

“ นิทาน เรื่องเล่า ในเมืองเล็กๆที่ยงคงฉายภาพที่มีชีวิต

ให้เราได้สัมผัสอยู่เสมอ ”

การเดินทาง

  1. รถยนต์ส่วนตัว

– เส้นทางดอยอินทนนท์จากอำเภอจอมทองมีป้ายเขียนไว้ว่า”ดอยอินทนนท์” ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง จะผ่านด่านที่1 ตรงน้ำตกแม่กลาง จากนั้นขับรถไปเรื่อยๆ จะผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์(กม.11) ขับรถตรงไป ตามเส้นทาง จนถึงด่าน2 จะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายไปแม่แจ่ม(ไม่ต้องตรงไป ถ้าตรงไปจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์) ขับมาเรื่อยๆ จนมาถึง ตัวอำเภอ รวมระยะทางแล้วประมาณ115 กิโลเมตร

-เส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียงจากตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มจาก สี่แยกสนามบิน ขับรถตรงไปเรื่อยๆ ตามถนนสาย เชียงใหม่-หางดง ผ่านห้างโลตัส ผ่านอำเภอ หางดง สันป่าตอง จอมทอง และฮอด พอถึงตลาดฮอดจะสังเกตเห็นวงเวียนและหอนาฬิกาขนาดใหญ่ให้วนขวาจะสังเกตเห็นที่ว่าการอำเภออยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้ตรงไปตามถนนสายฮอด-แม่สะเรียง ผ่านออบหลวง ขับรถตรง ไปเรื่อยๆ จากนั้นให้สังเกตป้ายจะเขียนบอกไว้ว่า อ.แม่แจ่ม ให้เลี้ยวขวา พอเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นวัดอยู่ด้านซ้ายมือจากนั้น ให้ตรงไปเรื่อยๆ จะผ่าน หมู่บ้าน อมขูด,ออป.หัวดอย, โหล่งปง, กองแขก จนมาถึงตัวอำเภอ รวมระยะทางแล้วประมาณ150 กิโลเมตร

  1. รถโดยสารสารธารณะ

– จากจอมทองนั่งรถสายจอมทอง- แม่แจ่ม ค่าโดยสาร80 บาท เป็นรถสองแถว

 

สีเหลือง คิวรถอยู่ที่ข้างวัดพระธาตุศรีจอมทอง รถจะออกต่อเมื่อมีผู้โดยสารเต็ม

– จากประตูเชียงใหม่สายเชียงใหม่- จอมทองค่าโดยสาร35 บาท แล้วมาลงที่จอมทองรถแม่แจ่มรอบแรกประมาณ 07.00 น./ 09.00 น./ 12.00 น./14.00 น./15.00 น. ทั้งไปและกลับเที่ยวสุดท้าย17.00 น. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1.30 ชม. ( แม่แจ่ม-จอมทอง)

ติดต่อสอบถาม / ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม โทร.0 5348 5111,0 5348 5266 / เทศบาลแม่แจ่ม โทร.0 5348 5052

ร่วมแสดงความคิดเห็น