เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพฯ

วิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกจิตอาสาทำกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ราย เมื่อวันก่อนที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น