พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ให้เกียรติร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คนได้แก่ นายสถาพร เกียรติธนากร , นายประเจิด สุขแก้วและ นายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น