ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พบปะประชาชน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี โดยมี นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น