ปาฐกถาพิเศษเรื่อง องค์กรคุณธรรม ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม คณะแพทย มช

ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาพิเศษเรื่อง องค์กรคุณธรรม ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ องค์กรแพทย์ ภาควิชา ฝ่าย งาน แพทย์และนักศึกษาเเพทย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น