ม.นอร์ท – เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสวรรณ สีคำดี

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสวรรณ สีคำดี นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น