พ่อเมืองเชียงใหม่ ตีกลองเปิดตลาดประชารัฐ

นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย โดยนำสินค้าวิสาหกิจชุมชน มาร่วม จัดขึ้น ณ ตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น