รวมใจทำดีตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมที่อมก๋อย

พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาว อ.อมก๋อย จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ริมน้ำแม่ต๋อม บ.หลิม ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 2.กิจกรรม Kick Off ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลอมก๋อย 3.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย พรวนดิน ไส่ปุ๋ยต้นไม้ กำจัดวัชพืช พื้นที่สวนสาธารณะ ริมลำน้ำแม่ต๋อม ระยะทาง 700 ม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น