ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจฟื้นตัว หลังเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว

ธปท. เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ พ.ย. ดีขึ้น เหตุเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ยอดลูกค้าเพิ่มทั้งใน-ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับดีขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน พ.ย. 60 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก 50.6 ในเดือน ต.ค. มาอยู่ที่ระดับ 51.3 สูงกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 7 โดยองค์ประกอบเกือบทุกด้านปรับดีขึ้น และยืนอยู่เหนือระดับ 50 ยกเว้นดัชนีฯ ด้านต้นทุนที่ปรับลดลง สะท้อนถึงความกังวลด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในหลายธุรกิจ อาทิ ขนส่งและคมนาคม ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และการค้าส่ง
สำหรับความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นในเดือนนี้ มาจากผู้ประกอบการในภาคที่มิใช่การผลิตเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่พักแรม และบริการด้านอาหารที่ได้รับผลดีจากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว สะท้อนจากยอดจองจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับดีขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ตามความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคการผลิตปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50
สำหรับในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 54.2 โดยลดลงในทุกองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ในเกือบทุกภาคธุรกิจ ทั้งภาคการผลิต และมิใช่การผลิตยังอยู่เหนือระดับ 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงประเมินว่า ภาวะธุรกิจโดยรวมน่าจะปรับดีขึ้นจากปัจจุบัน แม้สัดส่วนของผู้ที่มีความเชื่อมั่นที่ดีปรับลดลงบ้าง
ขณะที่ดัชนีฯ ที่ปรับลดลงมาต่ำกว่าระดับ 50 จะอยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์การผลิต สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายธุรกิจค้าส่ง ตามคาดการณ์ปริมาณคำสั่งซื้อและปริมาณการผลิต และการค้าที่ลดลงเป็นสำคัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น