จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาสักการะแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณศาลาอ่างแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญ นักพัฒนา ที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และได้บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดและโบราณสถาน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัย พระสกุลลำพูน และสกุลล้านนา ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงาน มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ธรรมยาตราบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย” เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ ผลงาน สล่าตุ๋ย “108 วัด ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย” และนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์วัตถุมงคล

ทั้งนี้ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา เป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งมีพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกันเสียสละแรงกาย และกำลังทรัพย์ สร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มลงจอบแรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ณ บริเวณเชิงดอยสุเทพ บ้านห้วยแก้ว ซึ่งปัจจุบัน มีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงนักบุญ นักพัฒนาแห่งแผ่นดินล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น