ประชุมร่วมกับ สพล.ชม.ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย

เตรียมงานแต่เนิ่นๆ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล. เชียงใหม่ ฝ่ายเทคนิคกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ที่ ม.ราชมงคลล้านนา จะเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับผู้บริหารม.ราชมงคลล้านนา ประชุมร่วมกับ สพล.ชม.ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 3-10 ก.พ.61 จัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา

ร่วมแสดงความคิดเห็น