มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารชุดใหม่มาแนะนำตัวกับท่านผู้ว่าราชการลำปาง

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการลำปาง ให้การต้อนรับ ผศ.ประพ้ฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสนำคณะผู้บริหารชุดใหม่มาแนะนำตัว พร้อมกับวางแผนร่วมกันในการพัฒนาอาชีพ การเกษตรอุตสาหกรรมและการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น