พิธีเปิดงาน “ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ครั้งที่ 12

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน”ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ครั้งที่ 12 เพื่อหารายได้สนับสนุน “กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี วีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น