“โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และกองบิน 41 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)จำกัด บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดทำ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” เพื่อนักเรียนและพี่น้องประชาชน โดยมี พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ เป็นประธานในการส่งมอบถังบรรจุน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าเซล และมอบเครื่องห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไม้แดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น