ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะหลั่งไหลขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาว ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ล่าสุดจำนวนผู้โดยสารทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่กว่า 36,000 คน/วัน ยอดผู้โดยสารรวมทะลุกว่า 10 ล้านคน เตือนผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบิน เนื่องจากการจราจรโดยรอบที่คับคั่ง อาจส่งผลกระทบต่อผู้เดินทาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 น.ต.มณธนิก รักงาม ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) จำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 32,000 คน ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 28,000 คน ทำให้เกิดความคับคั่งของผู้โดยสารในบางช่วง เวลาที่มีเที่ยวบินเข้าและออกติดกันหลายเที่ยวบิน ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารมาใช้บริการสูงกว่า 36,000 คน ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปีนี้ พุ่งสูงกว่า 10 ล้านคนแล้ว

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันในโอกาสเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวนมาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงได้เตรียมพร้อมรองรับด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นปฏิบัติงานเพิ่มเติม เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สุ่มตรวจบุคคล และสัมภาระ ตามระดับมาตรการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามผ่าน ขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาด

ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานตระเวนระงับเหตุ โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ และจัดชุดตรวจผสม เพิ่มความถี่ในการตรวจตระเวนพื้นที่ต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน ตลอดจนสินค้าที่จะผ่านเข้าพื้นที่เขตการบิน เพื่อมิให้มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามผ่านเข้าในพื้นที่เขตการบินโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ยังจะทำการสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้า ก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร ทั้งภายในตัวรถและใต้ท้องรถ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด สังเกตและเฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ขณะเดียวกัน ยังได้รับการสนับสนุนจาก สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ นำสุนัขตำรวจมาสุ่มตรวจกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้หากประสบเหตุหรือพบเห็นสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทชม.หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2205 ตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของด้านการจัดการจราจร ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวก กวดขันมิให้มีการจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด โดยอนุญาตให้หยุดเฉพาะเพื่อรับ-ส่ง เท่านั้น รวมทั้งกวดขันให้รถบัสสามารถจอดได้เฉพาะบริเวณที่กำหนด และดูแลมิให้มีรถยนต์ประเภทอื่นเข้าจอดในที่จอดรถบัส และ ด้านการอำนวยความสะดวก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมความพร้อมและดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงเพิ่มจำนวนรถเข็นกระเป๋า และพนักงานจัดเก็บให้เพียงพอต่อการให้บริการ

นอกจากนี้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทชม.จะแจกส้มและน้ำดื่ม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร และหากผู้โดยสารมีข้อสอบถามหรือข้อขัดข้องใดที่ต้องการให้ ทชม.ช่วยเหลือ รวมทั้งประสานงานในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ได้ตลอดเวลาให้บริการ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 5392 2100

นอกจากนี้ยังได้ทีการคุมเข้มด้านการปฏิบัติการในเขตการบิน กำหนดให้เพิ่มรอบการตรวจวัสดุแปลกปลอมในเขตการบิน (FOD) รวมทั้งนกและสัตว์อันตรายในเขตการบิน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 จากการตรวจปกติ 4 รอบ/วัน เป็น 10 รอบ/วัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 02.00 น.ของวันถัดไป โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และด้านการแพทย์ ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ อาจได้รับอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้ตามประกาศ จ.เชียงใหม่ สายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 35 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน จำนวน 31 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว การจราจรบริเวณโดยรอบ ทชม.อาจคับคั่งกว่าปกติ ประกอบกับปัจจุบัน ทชม.มีอากาศยานที่จอดพักค้างแรม จำนวน 15 ลำ และจะทำการบินออกจาก ทชม.ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ระหว่างเวลา 06.00-08.00 น. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดินทาง ดังนั้นจึงขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินอย่างเคร่งครัด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!