จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมเดินหน้าป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อชี้แจงให้ 76 จังหวัด นำมาตรการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ในการนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ได้กล่าวถึงมาตรการทั่วไป 6 ด้านตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 1) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว โดยเฉพาะมาตรการ 10 รสขม มาตรการด้านสังคมและชุมชนในการจัดระเบียบของชุมชน ในเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ชุมชนมีการจัดตั้งด่านชุมชนโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่น อีกทั้งขอเชิญชวนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมดำเนินการสอดส่องผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกโดยรวม 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย โดยต้องมีการประชุม สพฐ.ทุกเดือน และควรมีการปรับกายภาพของถนน สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะอย่างเข้มงวดทุกปี โดยจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนจะใช้ยานพาหนะทุกครั้ง 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในปีนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติจะเข้มงวดเรื่องการห้ามจำหน่ายและไม่ให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นที่อุทยานเด็ดขาด เนื่องจากถือว่าเป็นสถานที่ราชการ 5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ดูแลควบคุมโดยกรมเจ้าท่า และ 6) มาตรการช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ มีระบบเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ผ่านการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดจากสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนมาตรการพิเศษ ได้ปรับแผนงานให้เข้ากับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ คือ การออกประกาศพนักงานจราจร และห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่หรือรถสาธารณะขึ้นดอย เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ

สำหรับ มาตรการตรวจปรับผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทางจราจร จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 990 ตัว ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อติดตามผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทางจราจรอย่างเข้มงวด ซึ่งการนำกล้อง CCTV มาปรับใช้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในเส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ จึงต้องมีการปรับแผนดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนธิกำลังร่วมกับทหาร ตำรวจ คณะทำงานฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อีกทั้ง จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 45 ชุด ซึ่งปีนี้คาดว่าจะสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้ติดอันดับ 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศอย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!