รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติฯ

ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติฯ โดยมีสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16พร้อมด้วย ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าแก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น