สารปีใหม่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่

ถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน หน่วยงานจีน นักศึกษาแลกเปลี่ยน และประชากรทุกสาขาอาชีพในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ ที่รักทุกท่าน ในศุภวาระดิถีอันเป็นมงคล ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ข้าพเจ้า ในนามของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ขอส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรไปยังท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีครอบครัวที่สุขสันต์และอบอุ่น นึกหวังสิ่งใดขอให้สมดังปราถนาทุกประการ ในตลอดปีใหม่นี้

ปี พ.ศ.2560 นับเป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีแห่งการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างไทย-จีน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 19 ได้จัดขึ้นอย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งโครงการประเทศไทย 4.0 ก็ยังคงเดินหน้าแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจตะวันออก ทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาระดับชาติ ปัจจุบันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนจีน-ไทย ในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยดี ส่งผลให้ประสบความสำเร็จโครงการใหญ่ๆโดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูงจีน-ไทย ที่ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ และยังสร้างความเป็นญาติสนิท มิตรสหาย ระหว่างประเทศจีนกับภาคเหนือของไทย ตลอดจนทำให้เกิดการพัฒนาในกรอบที่ใหญ่และกว้างขวางขึ้น ทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา และพลังงานทดแทน เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น สถิติในรอบปี พ.ศ.2560 พบว่า ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยมากถึง 2,000,000 คน (สองล้านคน) มีนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน 7,000 คน (เจ็ดพันคน) ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวถือว่าเกิดขึ้นไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องทุกท่านที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยใช้สติปัญญาเป็นที่ตั้ง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับในปี พ.ศ.2561 ที่กำลังเริ่มต้นนี้นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญในการส่งเสริม การแลกเปลี่ยน และความร่วมมือที่เป็นมิตรระหว่างจีนและไทยในภาคเหนือ ซึ่งพวกเราจะต้องมีแรงบันดาลใจและความพยายามร่วมกัน เพื่อให้บรรลุถึงความฝันในการฟื้นฟูประเทศที่ยิ่งใหญ่ของจีน ที่พวกเราจะร่วมมือกันเดินหน้าต่อไป เพื่อบันทึกมิตรภาพจีน-ไทยในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ซึ่งจะเป็นที่จดจำของข้าพเจ้าตลอดไป

นายเหริน ยี่เซิง
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
1 มกราคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น